Osnovni Paket

Osnovni Paket

RADNIH ČASOVA do 10

CIJENA  25,00 eur

  • Ažuriranje skripti (WordPress)
  • Mjesečni backup
  • Tekstualne i grafičke izmjene
  • Statistika posjećenosti sajta